Personvernerklæring og vilkår

Versjon 1.2 fra 26.06.2018

BEHANDLINGSANSVARLIG
Det er Brystkreftforeningen v/daglig leder som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Brystkreftforeningens behandling av personopplysninger.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE
Formålet med registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil Brystkreftforeningen drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret.

OPPLYSNINGSKATEGORIER SOM BEHANDLES VED MEDLEMSKAP
Ved innmelding kan Brystkreftforeningen registrere følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, registreringsdato, endret dato, utmeldt dato. Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, e-postadresse. Medlemsnummer. Profilinformasjon: alder, kjønn og annen informasjon brukeren selv velger å gjøre tilgjengelig, samt informasjon om valgte tilleggstjenester og funksjonalitet: verv, gaver, medlemstype, familie/-betalingsrelasjoner, lokalforening, betalingshistorikk for medlemskontingent/produktkjøp. Medlemsnummer tildeles og registreres av Brystkreftforeningen

STATISTIKK OM BRUKEN AV TJENESTENE
Ved bruk av medlemsregisteret samles det også inn opplysninger som ikke kan knyttes til brukeren og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av tjenestene. Dette er informasjon om: nettleser (browser) og innstillinger på denne, operativsystem, skjermoppløsning og antall farger på skjermen, internettforbindelse, besøkte sider på medlemsregisteret og tidspunkt for besøk, hvilken side man kommer til medlemsregisteret fra.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG IP-ADRESSER
For å logge på og benytte medlemsregisteret er det forutsetning at cookies aksepteres. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester. Medlemsregisteret benytter også cookies for innsamling av statistikk. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker som person i forbindelse med anvendelse av cookies. Medlemsregisteret vil også kunne benytte tilsvarende teknologi som cookies samt annen teknologi som vil dekke samme funksjoner som cookies i fremtiden. Medlemsregisteret vil også kunne lagre brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, f.eks. en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over Internett. Brukerens IP adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til brukeren eller kunden.

UTLEVERING TIL TREDJEPART
Vi deler informasjon med offentlige organer for å søke støtte og informere om Brystkreftforeningens aktivitet. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk.

RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING
Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger.  Du får dette ved å kontakte sekretariatet for en gjennomgang av opplysningene. Dersom opplysninger i medlemsregisteret er feil, vil det være adgang til å få de rettet eller slettet. Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret. Dersom du melder deg ut av Brystkreftforeningen, vil personopplysningene om deg straks bli slettet fra registeret.  Du har også rett på informasjon om den behandlingen Brystkreftforeningen foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18. For mer utfyllende informasjon kan du kontakte sekretariatet i Brystkreftforeningen.

INFORMASJONSSIKKERHET
Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysningslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Det er bare utvalgte medarbeidere i Brystkreftforeningen som har tilgang til medlemsregisteret. Brystkreftforeningen har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord. Medlemsregisteret har implementert følgende sikkerhetstiltak i medlemsregisteret (ikke uttømmende): Autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 3, all informasjonsutveksling skjer med sterk kryptering (SSL, SSH).

E-POSTLISTER
Som medlem vil du motta nyhetsbrev fra organisasjonen. Når du blir medlem blir e-postadressen din lagt til en liste lokalt, og denne vil kunne brukes til å kontakte deg en gang i blant. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til e-postadressen og informasjon om lokale aktiviteter. Vi vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på -epostlisten. Ved oppsigelse av medlemskapet slettes e-postadressen.

PÅMELDING KURS OG ARRANGEMENTER
Via vår nettside er det mulig å melde seg på kurs.  I tilknytting til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for personlig tilrettelegging.  Disse opplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.  Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte sekretariatet i Brystkreftforeningen, tel. 21 49 24 79.

KLOPP AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret.